20190220-Newsletter Community, Singing, Speech: Love After Emotional Abuse. Nederlandse vertaling hieronder

Hi everybody,

How are you today? There are some exciting events upcoming and you are invited. Read more below.

There is a lot new about the Love & Empowerment Center
-The website is now mostly two languages: in English ànd Dutch. There also is upcoming a series of speeches about emotional abuse and neglect in childhood and it’s effects on adult life, health and relationships. Only the first ones are announced here. So keep an eye on my emails. You will be informed about it.

Love,
FreyaJoy

CONTENT

1. Self-love & Empowerment choir
2. Interactional speech “Love after Childhood Emotional Abuse”
3. Authentic Relationships Community (ARC), getting to know each other, and Connection Workshop
4. Read about Emotional Neglect
5. Sex-therapy?
6. Agenda Spring 2019

1. Self-love & Empowerment Choir Event

Date: Wednesday 5 april 2019
Time: 19.30-22.00 uur
Place: Nieuwe Achtergracht 170, 1018 VW Amsterdam (Bij CREA, studio 2.03)
Costs: 25 euro pp

Enrollment for this event closes april 1, 2019. Subscribe to the Self-Love & Empowerment Choir Event april 5, 2019. After subscribing you will receive a subscription email with payment information for this event. Your subscription is completed after your payment is received.

Healing songs after emotional abuse. The songs that I have written and composed about it, have worked for me as a form of psychotherapy and they still do. These songs could be healing for you as well. I would love to share those songs with you, if you are interested. I am going to share some of my songs in a first Self-love & Empowerment Choir evening. If there is enough interest, I will continue a regular choir, or -depending on the interest- I might start a recurring psychotherapeutic singing group. Do you want to attend? You don’t have to be a professional singer. If you like to sing, and you are able to keep your tone, that is enough.

More info:
Self-Love-&-Empowerment-Choir

2. First Interactional Speech “Love after Childhood Emotional Abuse”

Date: Friday 19 april 2019
Time: 20.00-22.00 uur
Place: Centrum Europaplein 127, 1079 AX Amsterdam, 5 minutes walking from trainstation Amsterdam RAI
Costs: 25 euro pp

Enrollment: for this speech closes april 15, 2019.
Click this link to subscribe:
Speech Love after Emotional Abuse april 19, 2019. You will receive a subscription email with payment information.

The first of a series of lectures about childhood emotional abuse and neglect and its consequences for adult life, health and relationships. If you have experienced emotional abuse, and it started at a young age, then how do you cope with love? What is the impact of emotional abuse in your social and relationship life? And how can you transform that? How can you heal? What are your dreams for your relational life?
That’s what my first next interactive speech is about. You are invited. Are you coming? And if you want take someone with you for whom this has value as well.

3. Authentic Relationships Community (ARC) Event: Getting to Know Each Other, and Connection Workshop.

Date: 17 mei 2019
Time: 19.00-22.00 uur
Place: In Amsterdam, adress only disclosed to members and subscribed guests
Costs: The workshop 35 euro pp. Bring something to drink and to eat that you like yourself. We put everything together at a table and share it which each other. Bring a friend.

Enrollment: for this community event closes may 12, 2019. Subscribe to the event here: Authentic Relationships Community (ARC) getting to know each other, and Connection Workshop. You will receive a subscription email with payment information.

If you have been emotionally abused as a child, your basic sense of trust has been violated. And you probably have been isolated from other people who could have been a source of support for you. The ones who were supposed to keep you safe have turned into your first source of danger and trauma. And that hurts. If you want to heal you probably need a new support system, independent of your dysfunctional family. Support from people who are willing to build a bond a friendship with you. People that are not perfect. People who have been hurt by emotional childhood abuse as well and who understand what you’ve been going through. New relationships with people who want to be a source of safe attachment for you, and who want you to be a source of safe attachment for them as well. People who -just like you- are learning on their path. For this I founded the Authentic Relationships Community (ARC).

For more information go to:
Authentic Relationships Community (ARC)

3.A. Membership Authentic Relationships Community:

If you recognize yourself in the above and if you want to build new relationships, new friendships, and a new mutual support system, I invite you to become a member of ARC. Membership is also open for friends and relatives of emotionally abused and neglected people. Check out the conditions for membership on the website Authentic Relationships Community (ARC) The membership costs 119 euro for a year. You can come first to one of our meetings to check us out.

For more information about the membership go to: Authentic Relationships Community (ARC)

4. Find and read my first articles about emotional neglect here:

NEWS

About emotional abuse there will come more, later.

5. Sex-therapy?

I still have time slots available in my agenda. Therefore I have re-opened my psychotherapeutic sex therapy practice within the Love & Empowerment Center. For more information go to:
Therapy

6. Agenda Spring 2019:

For an oversight click here: Agenda Spring 2019
=================================

Nederlands:
-Samen zingen
-Lezing “Love after Emotional Abuse”
-Authentic Relationships Community

Beste allemaal,

Hoe gaat het vandaag met jou? Er komen binnenkort enkele mooie events, en je bent uitgenodigd om te komen. Hieronder meer daarover.

Er is veel vernieuwd bij het Love & Empowerment Center:
-de website is tweetalig geworden, en de nieuwsbrief ook.
-Er komt een serie lezingen en bijeenkomsten aan, waarvan uitsluitend de eerste nu hier openbaar gemaakt zijn. Houd mijn emails in de gaten, zodat je komende lezingen en workshops mee kunt maken.

Liefs,
FreyaJoy

Inhoudsopgave

1. Self-love & Empowerment koor
2. Interactieve lezing “Love after Childhood Emotional Abuse”
3. Authentic Relationships Community (ARC) bijeenkomst kennismaken en connection workshop.
4. Lees over emotionele verwaarlozing
5. Psychoseksuele therapie?
6. Agenda Spring 2019

1. Self-love & Empowerment koor

Datum: Vrijdag 5 april 2019
Tijd: 19.30-22.00 uur
Plaats: Nieuwe Achtergracht 170, 1018 VW Amsterdam (Bij CREA, studio 2.03)
Prijs: 25 euro pp

Inschrijving: voor deze koorbijeenkomst sluit op 1 april 2019. Klik op deze link om je op te geven:
Schrijf me in voor het Self-Love & Empowerment Koor op 5 april 2019. Je ontvangt dan een bevestiging van je inschrijving met betaalinformatie. Je inschrijving is compleet na ontvangst van je betaling.

De helende liedjes die ik ben gaan schrijven en componeren over emotioneel misbruik hebben voor mij als een therapie gewerkt en doen dat nog steeds. Ze zouden ook helend voor jou kunnen werken. Een aantal van deze liedjes wil ik met je delen in een eerste samenzang/koor bijeenkomst op 5 april. Het Self-love & Empowerment koor. Bij voldoende belangstelling wordt het een koor voortgezet,, of als er meer belangstelling is voor een psychotherapeutische zang groep, dan kan dat ook. Maar houd je van zingen, en wil je graag deze helende liedjes meemaken, kom dan op 5 april. Je kunt me dan ook in de rol van dirigent meemaken, (ja daar ben ik ook in getraind).

More info: Self-Love-&-Empowerment-Choir

2. Interactieve lezing “Love after Childhood Emotional Abuse”

Datum: Vrijdag 19 april 2019
Tijd: 20.00-22.00 uur
Plaats: Centrum Europaplein 127, 1079 AX (5 minuten lopen vanaf NS Amsterdam RAI)
Prijs: 25 euro pp

Inschrijving: voor deze lezing sluit op 15 april 2019. Klik op deze link om je op te geven voor de lezing:
Lezing Love after Emotional Abuse. Je ontvangt dan een bevestiging van je inschrijving met betaalinformatie. Je inschrijving is compleet na ontvangst van je betaling.

De eerste lezing van een serie lezingen over de gevolgen van emotionele kindermishandeling en verwaarlozing. Als je emotioneel misbruik hebt ervaren….vanaf jongs af aan….. hoe ga je dan met liefde om? Welke impact heeft emotioneel misbruik op jouw sociale en relationele leven? En hoe kan je dat transformeren? Hoe kan je dat helen? Wat zijn jouw dromen voor jouw relationele leven?
Kom je ook? Als je wil neem iemand mee voor wie dat ook waarde heeft.

3. Authentic Relationships Community (ARC) bijeenkomst: kennismaken en connection workshop.

Datum: vrijdag 17 mei 2019
Tijd: 19.00 – 22.00 uur
Plaats: Amsterdam, adres wordt alleen onthuld aan leden en ingeschreven gasten
Prijs: De workshop zelf kost slechts 35 euro pp. Neem iets lekkers mee om te eten en te drinken. We zetten alles op een tafel en delen het met elkaar.

Inschrijving: voor deze community bijeenkomst sluit op 12 mei 2019. Authentic Relationships Community (ARC) getting to know each other, and Connection Workshop. Je ontvangt dan een bevestiging van je inschrijving met betaalinformatie.

Als je van jongs af aan emotioneel misbruikt wordt, dan wordt je basisvertrouwen geschonden. Ook mis je een steunsysteem terwijl degene(n) die jouw veilige steun en toeverlaat zouden moeten zijn je bron van gevaar en ontregeling zijn. Als je daarvan wilt helen heb je waarschijnlijk een vervanging voor je familie nodig: nieuwe relaties met mensen die eerlijk met jou in contact willen zijn. Mensen met wie je wederzijds veilig kunt hechten, mensen met fouten en gebreken net als jij, die net als jij met vallen en opstaan leren op hun pad.

3.A. Lidmaatschap Authentic Relationships Community:

Als jij emotionele mishandeling en verwaarlozing hebt ervaren en je wilt de ontwikkeling van veilige relaties mogelijk maken in jouw leven, door aan jezelf te werken, dan nodig ik je uit om lid te worden. Het lidmaatschap is ook open voor vrienden en relaties van emotioneel mishandelden en verwaarloosden. Let op er zijn voorwaarden verbonden aan het lidmaatschap! Het lidmaatschap kost nu 119 euro voor een heel jaar. Je kunt ook eerst naar een bijeenkomst komen.

Voor meer informatie ga naar: https://www.authenticrelationshipscommunity.com

4. Vind hier mijn artikelenserie over emotionele verwaarlozing (wel in het Engels):

NEWS.

Over emotioneel misbruik komt later meer.

5. Psychoseksuele therapie?

Aangezien ik nog ruimte heb in mijn agenda, heb ik momenteel mijn psychoseksuele therapiepraktijk en mijn werk als vaginisme specialist heropend, maar nu bij het Love & Empowerment Center. Voor meer informatie ga naar:
Therapie.

6. Agenda Lente 2019:

Voor een overzicht klik hier: Agenda Spring 2019

Subscribe to the Love Notes

 

and receive the ebook “7 practices to Create More Love in Your Life”
for free

You have Successfully Subscribed!