Oplossing voor ouderverstoting bij echtscheiding

English version

Ouderverstoting

Lig je in scheiding?
Ervaar je dat sindsdien je kind

a. begonnen is om je op grandioze wijze te veroordelen?
b. je is gaan claimende dwingen om zijn/haar behoeften te vervullen?
c. geen begrip voor jou meer heeft?
d. een arrogante houding tegenover jou is gaan aannemen?
e. je op een mensonterende wijze bejegent?
f. je helemaal is gaan afwijzen?

Als je ja zegt op deze vragen dan ervaar je ouderverstoting. Het zou weleens kunnen dat je ex je kind manipuleert om jou te verstoten.

Ervaar je dat het therapeutische systeem en de wet uitvoerende macht er niet in slagen om je effectief te supporten in het herstellen van een liefdevolle relatie met je kind? Dat komt helaas vaker voor. Maar: er is een oplossing onderweg.

Dr Craig Childress is een klinisch psycholoog in Californië die zich gespecialiseerd heeft in deze problematiek. Hij leidt professionals op om op krachtige wijze dit probleem te hanteren en om kinderen die op deze wijze psychologisch misbruikt worden te helpen om een gezonde liefdevolle relatie op te bouwen met beide ouders.

Wat is ouderverstoting?

Ouderverstoting (Parental Alienation) is een proces waarin een van de scheidende ouders een kind manipuleert om de andere ouder af te wijzen. Dit wordt altijd gedaan door een narcistische of borderline ouder. Het is een ernstige vorm van kindermishandeling waarin een kind één van de ouders verliest, en waarin een ouder een kind verliest. Dit zou nooit moeten gebeuren, want een kind heeft zijn/haar beide ouders nodig.

Eindelijk is er een oplossing voor deze narcistische-borderline kindermishandeling bij echtscheiding.

Scheiding is meestal al moeilijk genoeg. Maar in ongeveer 10% van de gevallen wordt de scheiding verder bemoeilijkt doordat één ouder het kind opzet tegen de andere ouder hetgeen erin resulteert dat het kind de andere ouder gaat afwijzen. De geestelijke gezondheidszorg en het rechtssysteem zou dat nooit moeten toelaten. Helaas lukt het tot nog toe meestal niet om dit proces te stoppen. Dit moet stoppen.

Maar dat kunnen ze alleen stoppen als ze weten hoe ze dat moeten doen. Daarvoor is gespecialiseerde kennis en samenwerking nodig tussen de hulpverlening en het rechtssysteem die ze niet hebben. Dr Craig Childress zegt dat hij de antwoorden heeft.

Oorzaken van ouderverstoting bij de manipulerende ouder

Childress zegt: Narcistische en borderline ouders hebben vaak zelf een traumatische jeugd gehad. Narcisten zijn met name kwetsbaar voor afwijzing, en Borderliners zijn met name kwetsbaar voor verlating. En als ze gaan scheiden, dan worden hun jeugdtrauma’s geheractiveerd. Als gevolg van die reactivatie gaat de narcist zijn ervaringen uit het verleden plakken op zijn huidige situatie. Daardoor verzint hij dat zijn kind misbruikt wordt door de andere ouder en dat hij/zij zelf de beschermende ouder is. Maar daar klopt niets van. Het kind wordt niet misbruikt door de andere ouder, de andere ouder is geen misbruiker en de narcistische ouder is geen bescherming biedende ouder. Integendeel.

Childress legt uit hoe de dynamiek in een narcistische en borderline ouder werkt, hij legt uit wat er mis gaat in het familiesysteem en welke hechtingsproblematiek er speelt. Ik zal je straks de links geven naar de video’s waarin hij dit allemaal uitlegt (2017).

In de hulpverlening en in het rechtssysteem is tot nu toe nog geen effectief antwoord en nog geen effectieve oplossing beschikbaar, maar Childress claimt dat deze pathologie absoluut opgelost kan worden. Sterker nog, hij zegt: dit gaan we fiksen.

Onderzoek en diagnostiek van ouderverstoting

Ten eerste moet het probleem goed onderzocht worden en goed gediagnosticeerd worden. Dit is de taak van de hulpverlening. Childress noemt 3 diagnostische indicatoren voor deze diagnose. Hij zegt ook dat deze 3 diagnostische indicatoren uitsluitend bij dit probleem voorkomen. En daardoor helpen deze indicatoren om de juiste diagnose te stellen.

Hier zijn die drie diagnostische indicatoren die alle drie in het kind zichtbaar worden:

Diagnostische Indicator 1.

Het gehechtheidssysteem wordt onderdrukt attachment-system suppression: een kind wijst een ouder af die het ouderschap vervult binnen de normale grenzen.

Diagnostische Indicator 2.

5 narcissistische symptomen worden zichtbaar in het kind:
a. Het kind veroordeelt de andere ouder op grandioze wijze
b. Het kind meent aanspraak te mogen maken op de afgewezen ouder alsof de ouder er alleen is om zijn/haar behoeften te voldoen
c. Het kind is de empathie voor de afgewezen ouder verloren
d. Het kind stelt zich arrogant op ten opzichte van de afgewezen ouder
e. splijting: de afgewezen ouder wordt door het kind op een onmenselijke wijze behandeld.

Deze 5 symptomen zijn de psychologische vingerafdrukken van de narcistische beheersing door de narcistische ouder.

Hoe krijgt een kind narcistische persoonlijkheidstrekken? Een kind is niet narcistisch. Nee, het is het kind die het oppikt van de narcistische ouder die het kind op die wijze beïnvloedt.

Diagnostische Indicator 3.

Het kind gelooft dat het een slachtoffer is geworden van de afgewezen ouder. Dit is een gefixeerde valse overtuiging. In de psychiatrie heet zoeiets een waan. Een slachtofferswaan die door de narcistische of borderline ouder in het kind geprogrammeerd is.

Childress legt uit: In de psychologie noemen we zo’n gefixeerde valse overtuiging een waan. En als het een slachtofferswaan is, dan noemen we dat een vervolgingswaan. En als het een waan is die maar één gebied van het kind beïnvloedt, dan noemen we het een ingekapselde vervolgingswaan. De narcistische ouder beïnvloedt het kind zodanig dat het kind een narcistische persoonlijkheidsstoornis ontwikkelt, en een psychotische waan. De narcistische ouder plant dus psychopathologie in het kind. Dit is een ernstige vorm van kindermishandeling.

Wat is er nodig om dit probleem op te lossen?

1. we hebben de expertise nodig die de meesten nog niet hebben. Maar Childress leidt professionals op. In 2017 zijn in Californie de eerste mensen door hem gecertificeerd om onderzoek en diagnostiek uit te voeren.

2. een familie programma voor het rechtssysteem. Dit bestaat al, maar was in 2017 nog in een pilot fase.

3. Het behandelprotocol is: Als de symptomen voor ouderverstoting toenemen in het kind, dan krijgt het kind minder tijd bij de narcistische-borderline ouder, en meer tijd met de andere ouder. Wanneer de symptomen omlaaggaan, mag het kind weer meer tijd doorbrengen met de narcistische ouder, net zo lang tot er een gezonde nieuwe balans is ontstaan in de gescheiden familie. Deze tijdsverdeling moet telkens opnieuw afgestemd worden door de therapeut.

4. Het rechtssysteem moet de therapeut supporten en diens kracht versterken.
Childress heeft hiervoor een training voor juristen ontwikkeld waarin juristen leren hoe ze de hulpverleners in de geestelijke gezondheidszorg kunnen steunen in het repareren van de ouder-kind relaties. De narcistische-borderline ouder kan zich namelijk beklagen over de beslissingen van de therapeut en het rechtssysteem kan de zaak bekijken en de beslissing voor opvoedkundige vragen bij de therapeut terugleggen.

Wat kan je vandaag doen?

Als je je eigen situatie herkent in dit verhaal, vertel je therapeut en jurist dan over het werk van Craig Childress. Dat gaat je helpen.

Craig A. Childress, Psy D. heeft een boek geschreven: “An Attachment-Based Model of Parental Alienation: Foundations”. Hij heeft een assessment systeem ontwikkeld for het stellen van goede diagnosen. In 6 sessies kan de diagnose gesteld worden.

Dit is zijn website: http://www.drcachildress.org
Zijn verzamelde werken: http://dr-childress-index.droppages.com

In 5 youtube video’s vertelt Dr Craig Childress het hele verhaal, en hij legt precies uit wat er moet gebeuren. Klik hier om deze video’s te bekijken (het is wel in het Engels):

Als je wil kan je ook deze video’s bekijken:

en

en

Ik hoop dat deze informatie jou geholpen heeft.

FreyaJoy Tinbergen

Subscribe to the Love Notes

 

and receive the ebook “7 practices to Create More Love in Your Life”
for free

You have Successfully Subscribed!