Waarom veranderde ik mijn Centrum voor Seksualiteit in mijn Love & Empowerment Center?

Per 31 december 2018 heb ik mijn Centrum voor Seksualiteit gesloten, en per 1 januari 2019 heb ik mijn Love & Empowerment Center geopend. Dit is omdat ik een nieuwe levenstaak op mij genomen heb.

21 jaar lang heb ik vrouwen geholpen om complexe psychosomatische seksuele klachten op te lossen zoals complex vaginisme en pijn bij seks. Daarnaast hielp ik ook mannen met complexe psychosomatische erectieproblemen en premature ejaculatie. Ik hielp mijn clienten om de weg te vinden om te genieten van pijnloze opwindende geslachtsgemeenschap met hun geliefde. Ik hielp hen ook -als ze het (nog) niet (helemaal) wilden- om dan te respecteren dat hun lichaam er niet aan meewerkte.

Veel voorkomende oorzaken van deze klachten waren problemen met autonomie, emotionele verwaarlozing in de jeugd en emotionele mishandeling in de jeugd. De psychosomatische seksuele klachten zijn in die gevallen symptomen van een dieperliggend probleem.

Deze seksuele klachten zijn overigens niet altijd een gevolg van emotionele mishandeling en verwaarlozing. En het is ook niet zo dat emotionele mishandeling en verwaarlozing persé leidt tot psychosomatische seksuele klachten. Maar in mijn praktijk kwam ik dat wel vaak tegen.

Een deel van de ouders is zich trouwens niet bewust dat ze hun kind emotioneel mishandelen of verwaarlozen, omdat ze zelf hetzelfde hebben meegemaakt en denken dat dat normaal is. Het probleem wordt vaak onbewust van generatie op generatie doorgegeven. Een deel van de ouders echter weet donders goed wat ze hun kinderen aandoen. Pathologische narcisten kiezen en groomen hun slachtoffers doelbewust om ze naderhand structureel te gaan ondermijnen en mishandelen. Zij weten heel goed wat ze hun slachtoffers aandoen. Ze doen het echter omdat het ze een goed gevoel geeft over zichzelf, de gedachte dat ze de macht hebben om iemand te kwetsen en uiteindelijk te breken.

Structurele emotionele verwaarlozing en mishandeling in de jeugd leidt tot complexe traumatisering van het kind, met alle gevolgen van dien. Nogmaals: sommigen krijgen daar ook seksuele problemen door, maar dat is lang niet altijd het geval hoewel ik het vaak zag in mijn praktijk.

Mijn clienten waren zich meestal niet bewust van dit probleem van emotionele verwaarlozing en/of mishandeling. Maar het gevolg was wel dat ze kampten met een onbewuste verwarring over een aantal zaken. Bijvoorbeeld: ze kenden hun grenzen niet en konden hun grenzen niet stellen. Ze namen veel te snel de volle verantwoordelijkheid op zich voor problemen die mogelijk slechts gedeeltelijk hun verantwoordelijkheid waren, en soms zelfs helemaal niet. Ze dachten te snel dat er iets met hun mis was, en vonden dat ze normaal moesten zijn, maar ze wisten niet wat normaal is. En ze wisten niet wat echt en authentiek is. Ze waren niet in staat om echtheid en authenticiteit op waarde schatten omdat ze meenden aan allerlei ongezonde regels te moeten voldoen. Die regels zelf waren vaak ook onbewust, maar ze handelden er wel naar, en die regels kunnen enorm ziekmakend zijn. En ze hadden seksuele problemen en daar kwamen ze voor bij mij.

Zelf heb ik ook last gehad van vaginisme en ook in mijn geval was er sprake van dieperliggende oorzaken. Daar ben ik zelf ook voor in therapie geweest. Gelukkig heb ik een goede psychotherapie gehad waar ik veel aan gehad heb. Maar er was meer aan de hand met mijn hele familie, niet alleen met mij. Mijn moeder was en is een pathologische narcist die de hele familie en omgeving manipuleerde en nog manipuleert. Ook dit is een familieprobleem dat van generatie op generatie doorgegeven wordt. Ik was haar slachtoffer en ze heeft mijn hele omgeving gemanipuleerd om te voorkomen dat ik support zou vinden en los zou komen van haar controle en terreur. Ze was mijn ergste vijand, en tegelijkertijd ook mijn grootste motivator om mijn beste zelf te worden. Jarenlang werkte ik hard aan mezelf en aan de relatie met mijn moeder, om de relatie met haar te helen, en hoewel ik een tijdlang geloofde dat het ons ging lukken, is dat uiteindelijk toch niet gelukt. Want ze bleef maar doorgaan. Het was moeilijk voor mij om de lelijke waarheid te leren erkennen: de waarheid dat zij baat had bij mijn pijn en dat ze me daarom constant onderuit bleef halen, en dat ze me geen liefde, geen succes en geen geluk gunde en gunt. Daarom heb ik -om mezelf te beschermen- uiteindelijk het contact met haar helemaal verbroken.

Uiteindelijk kwam ik er achter dat de meeste pathologische narcisten niet herstellen, en dat ook helemaal niet willen of niet kunnen. En dat mijn moeder wat dat betreft geen uitzondering is. Maar dat vond ik moeilijk om te accepteren.

Maar ik ben er gelukkig uiteindelijk wel in geslaagd om van het misbruik te herstellen, om voldoende weerbaar te worden om narcistisch misbruik in de toekomst te kunnen voorkomen, om een narcistisch misbruiker snel te kunnen herkennen, en uit mijn leven te weren. En ik heb tools verworven om te voorkomen dat ik opnieuw misbruikt word. Daardoor kan ik een narcist nu beter hanteren zodat hij of zij het opgeeft om mij te slachtofferen, zodat hij/zij een makkelijker slachtoffer zoekt.

En wat ik geleerd heb, daar wil ik anderen nu ook bij helpen. En als in dat traject ook hulp nodig is bij het oplossen van seksuele klachten (en dat is lang niet altijd aan de orde), dan wil ik daar ook best bij helpen, maar het staat niet meer bovenaan, want het is een symptoom van een groter probleem.

En dit is waarom ik de overstap heb gemaakt van mijn werk als seksuoloog naar love & empowerment trainer, coach en therapeut.

Wat doe ik dus nu?

Ik help volwassen overlevenden van narcistische emotionele kindermishandeling en verwaarlozing die in de war zijn over zichzelf en hun relaties, die denken dat er iets mis met ze is waardoor ze zich zo ongelukkig voelen, die telkens weer in een vorm van relationele hertraumatisering belanden en die geen innerlijke rust kunnen vinden.

Ik help hen om glashelder te worden over zichzelf en hun relaties, om in hun kracht te komen en innerlijke rust te vinden. Ze ontdekken dat er niets mis is met hen, maar dat hun ongeluk bestaat uit het hebben van een relatie met iemand die hen stelselmatig emotioneel mishandelt en die hen isoleert van anderen door wie ze geholpen hadden kunnen worden.

Mijn clienten leren om

  1. in emotioneel opzicht los te komen van hun misbruiker(s)
  2. om zelf (weer of voor het eerst) baas over eigen leven te worden, baas over eigen psychologie, baas over eigen geest, lichaam en emoties.
  3. zich te deprogrammeren van narcistisch misbruik
  4. potentiële narcisten snel te herkennen en herhaling te voorkomen
  5. afstotend te worden voor narcisten
  6. gezonde relaties op te bouwen
  7. een gezond leven te leiden waar zij van houden

Dus als jij narcistisch misbruikt wordt, als jij emotioneel misbruikt en verwaarloosd wordt, dan zou je nu mogelijk veel aan mijn hulp kunnen hebben. En omdat ik deze ervaringsdeskundigheid al heb opgebouwd, kan jij je resultaten veel sneller boeken dan ik.

Narcisten zijn overal. Narcistisch misbruik is ook overal. In politiek, in religie, in de samenleving, op scholen, in families, in bedrijven, echt overal kan je narcisten tegenkomen, en ze richten enorm veel schade aan. Ik ben me bewust dat narcistisch misbruik uiteindelijk de mensheid kan vernietigen en zelfs de hele planeet. We zijn op een punt gekomen waar de mensheid niet langer door kan gaan met tolereren van dit narcistisch misbruik systeem. Het is toe aan vervanging. Vervanging is echter niet het goede woord. Het is nodig dat wij groeien, dat de mensheid zich ontwikkelt dwars door het misbruik heen en dat we als mensheid sterker worden tot op het punt waarop narcistisch misbruikers hun macht voorgoed verliezen. Het is de macht van de authenticiteit die ons in staat stelt om de narcistische ketens te verbreken. Het goede nieuws is dat narcistische macht tot niets verschrompelt zodra het authenticiteitsniveau van een individue is bereikt. Want destructieve manipulatie is de enige manier waarop een narcist met anderen kan relateren. Zodra hij of zij dat niet meer kan doen is het gedaan met de macht van de narcist. Want meer heeft hij/zij nooit geleerd of nooit willen leren. Maar dat is hun probleem.

Ik geloof dat de ontwikkeling van authentieke liefde en kracht, de narcistische misbruikcyclus zal doorbreken. En dat is is tevens het einde van de pijn van het narcistisch misbruik.

Dit is dus mijn visie op het narcistische cultuurprobleem waarin ik graag verandering zou zien.

Waarom heb ik dus de overstap gemaakt van mijn Centrum voor Seksualiteit naar mijn Love & Empowerment Center?

Dat is om een bijdrage te leveren aan het bevrijden van de wereld van narcistisch misbruik, zodat die pijn kan ophouden. En ik weet dat de meeste narcisten nooit zullen veranderen. Maar de afhankelijke neigingen in de slachtoffers en overlevenden van narcistisch misbruik kunnen beslist veranderen en hun levens kunnen transformeren. En daar wil ik een bijdrage aan leveren. Dit is belangrijker voor mij dan het helpen oplossen van complexe psychosomatische seksuele problemen hoewel die soms ook het gevolg zijn van narcistische manipulatie. 

Ik wil een bijdrage leveren aan het verbeteren van de menselijke cultuur door een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van meer krachtige onafhankelijke authenticiteit en liefde bij individuen, en de ontwikkeling van liefdevolle authentieke relaties tussen mensen die daarvoor kiezen.

Het is echter niet mijn taak om wie maar ook te redden, dus ook jou niet. Want dat kan je alleen maar zelf doen. Je bent je eigen redder. Er is niemand die dit werk voor je over kan nemen. Maar ik ben wel iemand die in staat is om je bij dit proces te assisteren en te gidsen, mocht je dat willen.

Drs FreyaJoy Tinbergen

Psycholoog-seksuoloog Amsterdam en online

registertherapeut BCZ

Subscribe to the Love Notes

 

and receive the ebook “7 practices to Create More Love in Your Life”
for free

You have Successfully Subscribed!